Tabz.dk - Den danske side med guitartabs


Lær at læse tabs

1.0 Hvad er guitartabs

Guitartabs eller tabulatur er en metode til at skrive musik spillet på guitar, bas eller trommer.
I stedet for at bruge almindelige noder bruger tab-systemet tegn og numre. Man kan jo ikke skrive noder i et normalt tekstprogram på computer.
Derfor er tabs opfundet. Tabs kan skrives alle selv de simpleste tekstprogrammer, fx notespad.

1.1 Hvad du kan se ud fra en tab

Du kan se hvilke noder du skal spille - hvilken streng du skal slå an
og hvor du skal placere dine fingre på gribebrættet.

I tabs kan du se hvornår hammer-ons, pull-offs, bends, slides, harmonics og
vibrato er brugt.

Tabs forklarer hvordan du skal stemme din guitar. Hvis tuningen ikke fremgår af tab'en er det som regel standard tuning. Tabs fortæller også om der er brugt capo.

Tabs giver dig et overblik over, hvilke toner der er lange og hvilke der er korte.
Jo mere afstand der er til næste tone, jo længere skal tonen vare.
De giver dig som regel også en idé om rytmen i sangen.

Men selvfølgeligt kan det af og til være svært at se tonernes længde.

1.2 Hvad du ikke kan se

Tabs vil som regel ikke sige noget om længden af tonerne. Så medmindre du kender
sangen, eller der er skrevet tid (f.eks. 2:10), må du høre sangen indtil du har rytmen.

Tabs forklarer ikke noget om hvilke fingre du skal bruge. Du må bare spille det igennem indtil du har fundet den mest logiske måde at bruge dine fingre på.

Tabs fortæller som regel heller ikke noget om anslagene. Du skal selv finde ud af om du skal slå strengene an oppe- eller nedefra.

Grundting

Tabs er enkle at læse, og skulle også være rimeligt simple at skrive, hvis du selv vil lægge en sang ind på en side.

Sådan her er det! :

Du starter med 6 linjer (eller 4 hvis du spiller bas). Hver linje svarer til én
streng.
Den øverste linje er den tyndeste, højest stemte streng, og den nederste er den tykkeste og dybe streng.

Her er en blank linje fra et tab. Bogstaverne til venstre er de toner strengene er stemt i.
E----------------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------------

Numrene står for hvilket bånd du skal sætte dine fingre på.
Hvis der står 0 betyder det at du skal spille en løs streng.
Ligesom nodesystemet skal tabs (selvfølgelig!) læses fra venstre mod højre.


Her bliver noderne (E F F# G G# A) spillet på den tykkeste streng med et bånd af gangen. Det starter med en løs streng, så på 1. bånd, 2.bånd osv. op til 5. bånd.
E----------------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------------
E---0--1--2--3--4--5---------------------------------------------

Sådan ser det ud når man spiller flere toner på en gang. F.eks. i en akkord.
Hvis 2 toner, eller flere, bliver spillet på en gang, står tonerne lige ovenpå
hinanden.
Ligesom i normale noder.

Sådan ser en G akkord i barré ud:
E----3------------------------------------------------------------
B----3------------------------------------------------------------
G----4------------------------------------------------------------
D----5------------------------------------------------------------
A----5------------------------------------------------------------
E----3------------------------------------------------------------
Altså skal alle tonerne spilles på samme tid.

Sådan kunne den samme akkord se ud :
E--------3--------------------------------------------------------
B-------3---------------------------------------------------------
G------4----------------------------------------------------------
D-----5-----------------------------------------------------------
A----5------------------------------------------------------------
E---3-------------------------------------------------------------

Det betyder at man spiller akkorden G, men i stedet for at slå alle strengene an på en gang, spiller man en af gangen. Startende med den tykkeste streng.


Herunder er det igen akkorden G, men med endnu mere afstand.
Desuden slår man her alle strengene an en efter en, først fra 6. streng til 1.
streng og så tilbage igen op til 6. streng.
E------------------3----------------------------------------------
B---------------3-----3--------------------------------------------
G------------4-----------4-----------------------------------------
D---------5-----------------5--------------------------------------
A------5-----------------------5----------------------------------
E---3-----------------------------3--------------------------------

Hvis du synes det her virker svært så giv ikke op!! Selvom det kan være svært at se længden af tonerne og pauser mm. skulle det for det meste tydeligt
fremgå af ---'erne mellem tonerne. Jo flere jo mere pause.
Som her i starten af den amerikanske nationalmelodi:
E-----------------------0--------4--2-0--------------------------
B---0--------------0---------------------------------0-----------
G------1------1----------------------------1----3----------------
D--------2-------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------------
Men selvfølgeligt er det langt nemmere at spille en sang du kender i forvejen.
Det kan være svært at spille en sang ud fra et tab som man ikke har hørt før. Derfor er det en god idé at lytte sangen igennem mange gange fx fra CD inden du kaster dig ud i tabet..

2.1 Andre tegn brugt i tabs

Her er en masse tegn/bogstaver der ofte bliver brugt i tabs:
(de står på engelsk da det bedst forklarer hvorfor f.eks. hammer on's er forkortet som h.
Forklaring på de forskellige udtryk følger senere!!!)

h - hammer on
p - pull off
b - bend string up
r - release bend
/ - slide up
\ - slide down
v - vibrato (sometimes written as ~)
x - muted


(Sommetider er slides også bare forkortet som s.)

muting x, bliver brugt til at dæmpe tonerne.
For det meste bruger man venstre hånd til at dæmpe tonerne med. Det gøres ved at lægge fingrene over strengen uden at trykke den helt ned som normalt.
Kræver lidt øvelse! Men du gør det rigtigt når tonen lyder "død".


Bemærk at x'et også bliver brugt i akkord forklaringer. Der betyder de at
strengen ikke skal spilles. Eller i hvert fald dæmpes meget.

F.eks. er her akkorden D:

EADGBE
xx0232


Her betyder x'ene at man ikke skal slå de 2 øverste strenge an.

I tabs skriver man ikke noget på de linjer, hvor strengene ikke skal slåes an.
Altså i stedet for at skrive EADGBE skriver man det sådan her:
xx0232
E-----2----------------------------------------------------------
B-----3----------------------------------------------------------
G-----2----------------------------------------------------------
D-----0----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------------
© Copyright 2022 Tabz.dk. All rights reserved.
Tabz.dk - Den danske side med guitartabs